SPECYFIKACJA

 

1. Materiały cyfrowe należy przesłać na serwer FTP używając dowolnego klienta FTP (FileZilla, TotalCommander itp.) lub przeglądarki internetowej, ustawionych w trybie pasywnym.

2. Dostęp do serwera FTP jest możliwy po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie netprint.lt. Dane dostępowe do serwisu netprint.lt są jednocześnie danymi dostępowymi do serwera FTP. Aktywacja konta FTP następuje w ciągu 15 minut od potwierdzenia rejestracji z użyciem linku wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji do serwisu. Więcej informacji w zakładce „Wysyłanie plików”.

3. Nazwy plików:

a) nazwa pliku powinna składać się tylko z liter alfabetu łacińskiego [a-zA-Z], cyfr [0-9], podkreślenia,myślnika [_-]  

b) w nazwie pliku nie wolno umieszczać znaków specyficznych dla danego języka oraz znaków specjalnych (*&^, itp)

4. Pliki powinny być dostarczone tylko w formacie PDF. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie ze standardem ISO, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated lub ISOuncoated. Ważne, aby pliki były przetworzone wg tych profili ICC na komputerze klienta.

5. Pliki PDF powinny być przygotowane w następujący sposób:

a) być kompozytowe (nie rozseparowane)
b) być po ostatecznych korektach tekstowych
c) być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony
d) zawierać wszystkie czcionki (embedded) lub zamienione na krzywe
e) cienkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
f) minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
g) niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów a nie tylko do czarnego). W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli można dodać 50% cyjanu lub stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:50% M:40% Y:40% K:100%
h) mieć uwzględnione właściwe marginesy
i) zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno)
j) zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej publikacji
k) zawartość powinna być wyśrodkowana
l) w pracach dwustronnych orientacja grafiki musi odpowiadać założeniom końcowym - strona lewa do prawej; góra - dół

obracanie_pracy

6. Pliki PDF nie powinny być przygotowane w następujący sposób:

a) zawierać dwóch użytków na jednej stronie PDF
b) zawierać informacji o kątach rastra
c) być wykonane na serwer OPI

7. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.

8. Wszystkie elementy graficzne muszą zawierać się w przestrzeni CMYK. Praca przygotowana w RGB lub innym systemie koloru będzie automatycznie konwertowana w procesie rasteryzacji na CMYK, wynikowo może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań (bura, wyblakła i nieciekawa kolorystyka). Dlatego ważne jest aby RGB zamienić na CMYK, na etapie projektu, a nie druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikających z automatycznych konwersji na CMYK.

9. Wszystkie kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor muszą być zamienione na CMYK. Dla prac nietypowych m.in. zawierających kolory dodatkowe, konieczne jest dostarczenie próbnego pliku PDF w celu weryfikacji i indywidualnych ustaleń.

10. Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.

11. Używamy liniatur rastra:

a) dla papierów powlekanych 175 lpi lub 200 lpi
b) dla papierów offsetowych 150 lpi

12. Praca powinna uwzględniać spady od 2 do 5 mm z każdej strony poza linie cięcia, spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Niedopuszczalne jest umiejscowianie linii cięcia w spadzie pracy.

13. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm (zalecane 4 mm) od linii cięcia.

14. Przygotowując projekt prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów takich jak: soczewki (lens), cienie, przezroczystości. Elementy te bardzo często (nie zawsze) po rasteryzacji tworzą niepożądane efekty, np. niezamierzony kolor cienia, “zniknięcie” obrazu pod przezroczystością, a w skrajnych przypadkach całkowite “rozsypanie” się projektu.
Jeśli używamy wyżej wymienioncyh efektów to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami prosimy o zamianę na bitmapę 300 dpi CMYK, poprawi to nie tylko wygląd ale również zmniejszy i uprości plik wynikowy.

WAŻNE: Oczekujemy, że pliki do nas przesłane są przygotowane do druku zgodnie z zasadami sztuki poligraficznej. W związku z tym nie ingerujemy i nie mamy obowiązku sprawdzania pod względem technicznym przesłanych do nas plików. Prosimy dokładnie sprawdzić plik przed wysłaniem. Błędy techniczne składu nie podlegają reklamacjom.