INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYSYŁANIA PLIKÓW

 

1. Dostęp do serwera FTP zostaje nadany automatycznie po zarejestrowaniu się w serwisie netprint.lt

2. Logowanie do serwera jest możliwe po 15 minutach od czasu potwierdzenia rejestracji za pomocą linku przesłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3. Dane do logowania do serwera (login i hasło) są identyczne z loginem i hasłem używanym w serwisie netprint.lt.

4. Adres serwera FTP: ftp.netprint.lt

5. Pliki wysyłane na serwer FTP muszą być zgodne z zasadami opisanymi w dziale Specyfikacja plików.

6. W celu wysyłania plików na serwer FTP można użyć przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, - za pomocą Google Chrome nie można wysłać plików na serwer FTP) lub dowolnego klienta FTP (Total Commander, FileZilla).

7. Każdy użytkownik serwera FTP posiada swoją prywatną przestrzeń dyskową dostępną tylko dla siebie i operatorów serwisu netprint.lt. Użytkownik serwisu ma zatem dostęp tylko i wyłącznie do swoich plików, zatem po pierwszym zalogowaniu nie będzie widoczny żaden plik. W ramach własnej przestrzeni dyskowej użytkownik może wysyłać pliki oraz zakładać katalogi i podkatalogi. Po wysłaniu plików, użytkownik nie ma uprawnień do nadpisania (wysłania plików o tej samej nazwie w tym samym formacie), zmiany nazwy oraz kasowania. Każda próba skasowania, zmiany nazwy lub nadpisania pliku skończy się niepowodzeniem i odpowiedzią serwera FTP o błędzie. Każdą ewentualną poprawkę (nowy plik) należy wysłać ponownie pod zmienioną nazwą, najlepiej dodając do nazwy datę/godzinę utworzenia pliku.

8. Wysyłanie plików za pomocą klienta FTP - FileZilla (rekomendowane):

- najnowsza wersja bezpłatnego programu znajduje się tutaj: http://filezilla-project.org/download.php?type=client (należy pobrać na dysk odpowiednią dla systemu operacyjnego wersję i zainstalować - np dla systemu Windows będzie to plik z rozszerzeniem ex

9. Wysyłanie plików za pomocą przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:

- najnowsza wersja przeglądarki znajduje się tutaj: http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/ (należy pobrać na dysk i zainstalować)

- aby wysyłanie plików za pomocą przeglądarki Mozilla było komfortowe i skuteczne niezbędna jest wtyczka FireFTP dostępna tutaj: http://fireftp.mozdev.org/ (należy kliknąć na link Download podczas korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox)

10. Wysyłanie plików za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer:

- przeglądarka dostępna w każdym systemie operacyjnym z rodziny Windows